Pannlappar

Publicerad 2017-04-26 09:59:00 i Virkade/Stickade Pannlappar,

Här kommer det jul inspererade man ska ju
ha lite tid att göra dom också
 
Mönstret kommer ifrån drops
 
Patterns in English further down
 
Drops Design: Modell nr: W-417
Garngrupp C
--------------------------------------------------------
Mått: ca 21 x 20 cm
Till 2 st grytlappar:
Garnåtgång: DROPS PARIS från Garnstudio
100 g nr 12, klar röd
100 g nr 17, naturvit
50 g nr 15, svart
50 g nr 13, orange

DROPS RUNDST NR 4 (40 cm) - eller det st.nr du måste ha för att få 19 m x 25 v slätstickn på 10 x 10 cm.
DROPS VIRKNÅL NR 4 - till virkade kanter.
 
MÖNSTER:
Se diagr M.1A och M.1B.
FRANSK KNUT:
Stick upp nålen i maskan där knuten ska vara. Lägg nålen platt ned mot arb och tvinna öglan stramt 2 ggr runt nålen och drag nålen genom dessa öglorna så att det blir en dubbelknut på tråden. Stick ner nålen i närmaste m och fäst på baksidan - se Fig.1.
--------------------------------------------------------

GRYTLAPP:
Arb stickas runt på rundst. Lägg upp 74 m på rundst 4 med naturvit. Sätt en markör i den 1:a m i början på v och en markör i den 38:e m (= sidkanterna ). Sedan stickas det så här: * 1 gång M.1A, 3 ggr M.1B *, upprepa *-* totalt 2 ggr. Fortsätt med mönster tills M.1A och M.1B är stickade 1 gång på höjden. Maska av med naturvit. Brodera franska knutar med svart där det är markerat med stjärna i diagrammet. Vik grytlappen så att m med markörerna kommer i sidorna.

VIRKAD KANT:
Hela kanten virkas med naturvit med nål 4. Det virkas från rätsidan genom båda lagren. Börja överst i vänster hörn och virka så här runt kanten på grytlappen:
VARV 1: Virka 1 fm i hörnet, sedan virkas det 1 fm i varje m runt hela kanten och det avslutas med 14 lm till ögla, fäst öglan med 1 sm i fm i hörnet i början på v.
VARV 2: Virka * 3 lm, 1 fm i den första av de 3 lm (= 1 picot), hoppa över 2 fm, 1 fm i nästa fm *, upprepa *-* och avsluta med 14 fm runt öglan och 1 sm i sm i slutet på föregående v. Klipp av och fäst tråden.
 

Diagram

= klar röd
= naturvit
= svart
= fransk knut i svart
= orange
 
 
DROPS Design: Pattern no: W-419
Yarn group C
--------------------------------------------------------
Measurements: approx. 21 x 20 cm

For 2 pot holders:
Materials: DROPS PARIS from Garnstudio
100 g colour no 12, red
100 g colour no 17, off white
50 g colour no 15, black
50 g colour no 13, orange

DROPS CIRCULAR NEEDLE SIZE 4 mm (40 cm) - or size needed to get 19 sts x 25 rows in stocking st = 10 x 10 cm.
DROPS CROCHET HOOK SIZE 4 mm - for crochet border.
 
PATTERN:
See diagrams M.1A and M.1B.

FRENCH KNOT:
Bring the threaded needle from WS to RS in the st where the knot should be. Place the needle tip against piece and twine the loop tightly 2 times around the needle tip. Pull the needle through these loops so that there is a double knot on the thread. Insert the needle as close as possible to the st where the thread first came through (not in the exact same place, or it will pull back through) and fasten on the back - see Fig.1.
--------------------------------------------------------

POT HOLDER:
Worked in the round on circular needle. Cast on 74 sts on circular needle size 4 mm with off white. Insert 1 marker in the 1st st at beg of round and 1 marker in the 38th st (= side edges). Continue to work as follows: * 1 time diagram M.1A, 3 times diagram M.1B *, repeat from *-* a total of 2 times. Continue until diagram M.1A and M.1B have been worked 1 time vertically. Cast off with off white. Embroider French knots with black where there is a star in the diagram. Fold the pot holder so that the sts with markers are in the sides.

CROCHET BORDER:
Work the entire border with off white on hook size 4 mm. Work from RS through both layers. Start at the top in the left corner and crochet around the edge of the pot holder as follows:
ROUND 1: Crochet 1 dc in the corner, then crochet 1 dc in every st around the entire edge and finish with 14 ch for strap. Fasten the strap with 1 sl st in dc in the corner at beg of round.
ROUND 2: Work * 3 ch, 1 dc in the first of the 3 ch (= 1 picot), skip 2 dc, 1 dc in next dc *, repeat from *-* and finish with 14 dc around the strap and 1 sl st in sl st from previous round. Cut and fasten the thread.

Diagram

= red
= off white
= black
= French knot in black
= orange

Om

Min profilbild

Webbshop med garn och handarbete under namnet cnsallehanda.se

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Besökare totalt: Besökare online:
blogglista.se